Seminarium w dniu 05.04.2019r.

2019-03-28

Zarząd OSPS BHP Oddział Gdańsk zaprasza Członków oddziału na seminarium w dniu 05.04.2019r.,
 „Podstawowe zadania pracownika służby BHP” 

Zarząd OSPS BHP Oddział Gdańsk uprzejmie informuje o organizacji seminarium dla Członków oddziału na które zapraszamy w dniu 05.04.2019r. do Urzędu Miasta Gdańska. (sala 107). Szkolenie zatytuowane „Podstawowe zadania pracownika służby BHP” Szczegółowy program w załączeniu.

/Files/21/PROGRAM SZKOLENIA 05.04.2019.pdf